Over Mens en Bewegen

Over mij

Een leven lang leren en ruimte creëren om te kunnen blijven bewegen is voor mij vanzelfsprekend. Dit inspireert me en helpt om nieuwsgierig en open te blijven kijken naar wat er is en hoe het anders kan, waar de blinde vlekken, starre plekken en waar de speelruimte ligt. Zo kan ik ook de kwaliteit leveren die ik vanzelfsprekend vind voor mezelf en voor de begeleiding van en samenwerking met anderen. Het is zo waardevol om mensen toe te staan een tijdje met je mee te laten denken en lopen, binnen- en buiten de gebaande paden.

Bij de thema foto

Fascinerend om naar de kracht van het water, de rimpelingen, golven en onderstromen te kijken en naar het effect van de steen die je in het water gooit. Zo kan ik ook naar mensen kijken… de kracht van de mens, wat hem of haar beweegt en het omgaan met ‘de golfbewegingen’ in het leven… het blijft inspirerend!

DrijfveerMijn Drijfveer

Denken vanuit mogelijkheden, spelen en bewegen tussen theorie en praktijk, denken en voelen (body, mind & soul :), vastpakken, loslaten, anders vastpakken, doen en laten, verleden en toekomst en nieuwe paden ontdekken. Ervaren dat alles er al is en mag zijn.

Aanvankelijk als ergotherapeut praktisch- , creatief en oplossingsgericht op zoek naar mogelijkheden in het omgaan met beperkingen en obstakels zoals aanpassingen maken om te spelen, leren, vastpakken, bewegen, deel te nemen. Later als (neuro)psycholoog in de (kinder- en jongeren) revalidatie en met jongvolwassenen in de geestelijke gezondheidszorg lag de focus meer op neuropsychologische- en CGT theorieën en interventies (EMDR, CGT, schematherapie, EFT) en het accepteren van wat er is en het doen wat helpt (ACT, positieve- en oplossingsgerichte psychologie, ReAttach) voor een ‘waardenvol’ leven. Tijdens mijn werk met studenten (TU Delft) en het opgroeien van mijn eigen kinderen, ben ik geïnspireerd geraakt om systemische opleidingen te volgen bij Bert Hellinger Instituut, Interakt (Franz Ruppert), Phoenixopleidingen en Gwenn Timmer (vroegkinderlijk trauma). Naast alle (neuro)psychologische opleidingen die ik gevolgd heb, voelde en voelt dit voor mij  zo vertrouwd en kloppend. Als systemisch opsteller herondekte ik de verbinding van de mens met het grotere geheel. Het ritme van het leven en haar seizoenen, de impact van belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van groepen mensen en het individu. De dynamieken in familie en organisaties; leerzaam in hoe je je hiertoe verhoudt en in hoe je hierin je eigen lijn en beweging volgt.

Mijn drijfveer is om gepassioneerd te leven, te blijven ontwikkelen met open blik en visie en kwaliteiten en talenten in te zetten. Eigen kleur geven aan het leven en bewegen hoe het goed voelt en past. Dit met support van belangrijke mensen om je heen.