(Internationale) studenten

De beste tijd van je leven?

Een nieuwe levensfase… een andere stad en/of land om te studeren, het vertrouwde losgelaten en een nieuwe start. Zoveel te ontdekken over jezelf in die nieuwe omgeving met alles wat er op je afkomt.

Als oud-studentenpsycholoog van de TU en in samenwerking met de studentenartsen uit Delft voor studenten van de TU en IHE, heb ik jarenlange ervaring en expertise opgedaan met ‘ de Delftse studenten’ en de vragen en uitdagingen die er in deze levensfase zijn. Veel ‘gewone’ dingen waar je als student mee te maken krijgt zoals studiedruk, teveel willen en moeten in te weinig tijd, omgaan met onzekerheden, relaties en alle nieuwe indrukken en ervaringen waar je een weg in moet vinden, kun je vaak met medestudenten, huisgenoten of familie bespreken. Echter niet altijd en ook kan er sprake zijn van gezondheidsproblemen (mentaal en fysiek),  nare ervaringen, onzekerheid mbt zelfbeeld, sexualiteit/ seksuele identiteit, welke je niet zomaar kunt of wilt delen. En dit kan impact hebben op je studie, studentenleven en je (levens) geluk.

In een of enkele gesprekken over de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn, kun je meer helderheid krijgen in wat er speelt en welke mogelijkheden er zijn om hierin een volgende stap te zetten in de richting die jij op wilt gaan.

De studentenpsychologen van de TU en de studentcounselors van IHE kunnen je naar de Studentenartsen (SGZ) resp. mij verwijzen voor een kortdurende psychologische behandeling als overbrugging van de SGGZ wachtlijst en/ of als een verdieping van de begeleiding/therapie die je bij hen hebt ontvangen.

Zowel de TU als IHE bieden naast workshops en trainingen, gericht op gezonde leefstijl en preventie van (mentale/stressgerelateerde) klachten, online therapie modules aan die je kunt volgen zoals therapyland, gezonde boel.